ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


12
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี 2563(5),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 จัดโดยรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

26 พฤศจิกายน 2562

พิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 3 โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงาน และพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก
ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 
26 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยพัฒนาสวนสาธารณะฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

25 พฤศจิกายน 2562

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 จัดโดยรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

22 พฤศจิกายน 2562

การอบรมโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

13 พฤศจิกายน 2562

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สภ.ช้างเผือก

26 ตุลาคม 2562

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อจะได้เนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ต่อไป

22 ตุลาคม 2562

พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.10 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และจิตอาสาจาก 62 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม

18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พระสงฆ์ 149 รูป จาก 9 วัด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พระสงฆ์ 149 รูป จาก 9 วัด เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธานในพิธี และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรมรินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ (หน้าศูนย์การค้าเมญ่าฯ) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

14 ตุลาคม 2562

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยและมอบไข่ไก่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเจ็ดยอด

04 ตุลาคม 2562

เยี่ยมและพูดคุยกับผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นและมอบเตียงให้แก่ผู้ป่วย

02 ตุลาคม 2562

พิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 77 ปี 57 พรรษา พระเทพปริยัติ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี ฯ ร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 77 ปี 57 พรรษา พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก/ธนะสาร ป.ธ.๗, พธ.ด.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง รักษาการประธานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

29 กันยายน 2562

โครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

27 กันยายน 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

27 กันยายน 2562

|<<<.....8910111213141516.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 12 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 99 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38