ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
11
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีพ.ศ.2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลช้างเผือกรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 
09 ธันวาคม 2562

จิตอาสาพัฒนาคูคลองและทำความสะอาด เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก อสม. ตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่รางน้ำสาธารณะ ชุมชนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก

04 ธันวาคม 2562

พิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร “พระครูวิบูลรัตนานุวัตร”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร “พระครูวิบูลรัตนานุวัตร” (พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมฺโม) พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล.ชท.) ณ ห้องประชุมคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

28 พฤศจิกายน 2562

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี 2563(5),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 จัดโดยรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

26 พฤศจิกายน 2562

พิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 3 โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงาน และพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก
ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 
26 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยพัฒนาสวนสาธารณะฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

25 พฤศจิกายน 2562

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 จัดโดยรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

22 พฤศจิกายน 2562

การอบรมโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

13 พฤศจิกายน 2562

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สภ.ช้างเผือก

26 ตุลาคม 2562

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อจะได้เนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ต่อไป

22 ตุลาคม 2562

พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.10 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และจิตอาสาจาก 62 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม

18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พระสงฆ์ 149 รูป จาก 9 วัด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พระสงฆ์ 149 รูป จาก 9 วัด เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธานในพิธี และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรมรินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ (หน้าศูนย์การค้าเมญ่าฯ) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

14 ตุลาคม 2562

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยและมอบไข่ไก่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเจ็ดยอด

04 ตุลาคม 2562

เยี่ยมและพูดคุยกับผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นและมอบเตียงให้แก่ผู้ป่วย

02 ตุลาคม 2562

|<<<.....789101112131415.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11 / 16  (237 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,617
เดือนที่แล้ว
2,761
ปีนี้
1,617
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
105,130
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 5 83 1,617 2,761 1,617 40,945 105,130 52.203.18.65