ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


11
พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภายในงานมีทั้งการแสดงความสามารถของน้องๆ กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล และของขวัญต่างๆมากมาย ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

11 มกราคม 2563

ายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก แจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก แจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ซึ่งเป็นโครงการจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ แก่ผู้ร่วมโครงการ ทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการตัดผมฟรี แจกปุ๋ยชีวภาพ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และบริการแจกเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

09 มกราคม 2563

ร่วมพูดคุยและมอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ตามนโบยายรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยและมอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ตามนโบยายรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก #1มกราบอกลาถุง ณ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด

06 มกราคม 2563

พิธีเปิดจุดร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจุดร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธี และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบูรณาการ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

27 ธันวาคม 2562

โครงการลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขอนามัย และป้องกันสาธารณภัย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขอนามัย และป้องกันสาธารณภัย เพื่อสร้างความรู้ และสอนการปฏิบัติจริงให้กับน้องๆ และผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก

 
26 ธันวาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

25 ธันวาคม 2562

เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนโชตนาทัตพร,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด อสม.ตำบลช้างเผือก และสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนโชตนาทัตพร

25 ธันวาคม 2562

สวัสดีปีใหม่ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 กับผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ สนามฟุตซอล สุสานช่างเคี่ยน

 
24 ธันวาคม 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

23 ธันวาคม 2562

เยี่ยมบ้านในชุมชนช่างเคี่ยน ชุมชนข่วงสิงห์ และชุมชนโชตนาทัตพร,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด อสม.ตำบลช้างเผือก และฝ่ายปกครอง เดินทางไปเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ชุมชนช่างเคี่ยน ชุมชนข่วงสิงห์ และชุมชนโชตนาทัตพร

 
19 ธันวาคม 2562

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

 
17 ธันวาคม 2562

การแข่งวู้ดบอลกระชับมิตร สวนหลวงร.9 เชียงใหม่โอเพ่นครั้งที่2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งวู้ดบอลกระชับมิตร สวนหลวง ร.9 เชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 2 เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ณ สนามกีฬาวู้ดบอล สวนหลวงล้านนา ร.9 เชียงใหม่

 
10 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีพ.ศ.2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลช้างเผือกรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 
09 ธันวาคม 2562

จิตอาสาพัฒนาคูคลองและทำความสะอาด เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก อสม. ตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่รางน้ำสาธารณะ ชุมชนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก

04 ธันวาคม 2562

พิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร “พระครูวิบูลรัตนานุวัตร”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร “พระครูวิบูลรัตนานุวัตร” (พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมฺโม) พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล.ชท.) ณ ห้องประชุมคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

28 พฤศจิกายน 2562

|<<<.....789101112131415.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 99 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38