ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


10
NO -CORRUPTION "คนรุ่นใหม่ รวมพลังใจ ต้านภัยคอร์รัปชั่น" 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน NO -CORRUPTION "คนรุ่นใหม่ รวมพลังใจ ต้านภัยคอร์รัปชั่น" ตามโครงการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประกวดกิจกรรมการแสดงเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการประกวดเต้น เพลงโตไปไม่โกง และประกวดคำขวัญ Motto ประกวดวาดภาพระบายสี ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

19 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งจุดติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในเขต ทต.ช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2563

 มอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว (2),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคติดต่อ รวมไปถึงแจ้งจุดตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก และมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

14 กุมภาพันธ์ 2563

 โครงการศูนย์เด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบแปรงสีฟันและยาสีฟันให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก เนื่องในโครงการศูนย์เด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 โดยมีการให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันและดูแลช่องปาก วิธีการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อใช้ป้องกันโรคติดต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช้างเผือก

13 กุมภาพันธ์ 2563

มอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ป้องกันโรคติดต่อ โดยเดินทางไปมอบที่สนามฟุตซอลช่างเคี่ยน และลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

12 กุมภาพันธ์ 2563

 พิธีตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

08 กุมภาพันธ์ 2563

 ตรวจสอบการก่อสร้างปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ บริเวณถนนอยู่เย็น,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบการก่อสร้างปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ บริเวณถนนอยู่เย็น และให้รถน้ำล้างถนนเพื่อช่วยลดฝุ่นละออง

04 กุมภาพันธ์ 2563

 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน โดยมีน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก และผู้ปกครอง เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์กีฬาต่างๆ ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน จำนวน 24 รายการ

31 มกราคม 2563

พิธีเปิดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข โครงการส่งเสริมคุณภาพและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

31 มกราคม 2563

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดเจ็ดยอด โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อสม. และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ

30 มกราคม 2563

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยสาธิตวิธีการใส่ที่ถูกวิธี,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยสาธิตวิธีการใส่ที่ถูกวิธี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน

28 มกราคม 2563

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พูดคุยกับผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พูดคุยกับผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เนื่องในโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่คุ้มเสือแม่ริมเชียงใหม่( Tiger Kingdom Mae Rim Chiang Mai) และศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

20 มกราคม 2563

นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหน้ากากอนามัย N95,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหน้ากากอนามัย N95 พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันจากตัวเองมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ตามนโยบายรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ณ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด

16 มกราคม 2563

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหน้ากากอนามัย N95 และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากปัญหามลภาวะหมอกควัน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหน้ากากอนามัย N95 และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากปัญหามลภาวะหมอกควัน รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ที่ตั้งจุดเซฟตี้โซนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ 1. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก 2. ห้องประชุมแม่สนองแตงอ่อน วัดเจ็ดยอด 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ช้างเผือก 4. ห้างสรรพสินค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ5. ศาลาการเปรียญอรุณลายคำอนุสรณ์ วัดช่างเคี่ยน

14 มกราคม 2563

พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภายในงานมีทั้งการแสดงความสามารถของน้องๆ กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล และของขวัญต่างๆมากมาย ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

11 มกราคม 2563

|<<<.....67891011121314.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10 / 17  (248 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,148
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
114,661
ไอพี ของคุณ
3.236.234.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 45 65 1,225 2,423 11,148 40,945 114,661 3.236.234.223