ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เทศบาลตำบลช้างเผือก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และตัวแทนประชาชน 4 หมู่บ้านเข้าร่วมซักซ้อมการประชุม
11 พฤษภาคม 2565

นายกคเชน ร่วมงานประชุมผู้ปกครองศพด.เทศบาลตำบลช้างเผือก ชี้แจงแนวทางการเรียนรู้ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
นายกคเชน ร่วมงานประชุมผู้ปกครองศพด.เทศบาลตำบลช้างเผือก
ชี้แจงแนวทางการเรียนรู้ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล รองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีนายอดิเทพ รัตนอุดมวรรณา ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูผู้สอน ร่วมพูดคุยและชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรการที่จำเป็นสำหรับการเรียนในยุคโควิด และมีนางสุกัญญา เพลาแก้ว พยาบาลวิชาชีพจากรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ร่วมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดเพิ่มเติมแก่ผู้ปกครอง
10 พฤษภาคม 2565

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพครูใหญ่ชวน ดาวเรือง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพครูใหญ่ชวน ดาวเรือง อดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนในชุมชน ณ สุสานช่างเคี่ยน
เทศบาลตำบลช้างเผือกขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของครูใหญ่ชวน ดาวเรือง มา ณ ที่นี้

 

05 พฤษภาคม 2565

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายประสิทธิ์ ปันทิยะ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
-- วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยสมาชิกสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายประสิทธิ์ ปันทิยะ(ลุงอ้ายรถแดง) ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
เทศบาลตำบลช้างเผือกขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณประสิทธิ์ ปันทิยะ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
02 พฤษภาคม 2565

นายกคเชน ร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนวัดช่างเคี่ยน ปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

-- วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนวัดช่างเคี่ยน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของสถานศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบที่จำเป็น ตลอดจนการดูแลนักเรียนของทางโรงเรียน โดยการประชุมจัดขึ้นที่อาคาร 80 ปี โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

02 พฤษภาคม 2565

รวบรวมภาพบรรยากาศสัปดาห์ที่ผ่านมา ของโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมรับลงทะเบียนทำหมันถาวร  ของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
น้องๆบ้านไหนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เหลือเวลาอีก 5 วัน ตามกำหนดการดังนี้ 22 มี.ค.65 สามแยกศูนย์ชูชีพชาวเขา 23-24 มี.ค.65 ศาลาสุสานช่างเคี่ยน 25 มี.ค.65 ศาลาอเนกประสงค์ ซอยสิรินเฮ้าส์ 28 มี.ค.65 ลานใกล้ร้านแกงร้อนบ้านสวน ให้บริการ 9.00-12.00 น. ** ต้องใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน *** หากต้องการนำวัคซีนไปฉีดเองที่บ้าน ต้องนำภาชนะใส่น้ำแข็งมารับวัคซีน **** หลังฉีดวัคซีน ห้ามอาบน้ำให้น้องๆ 7 วันนะคะ
21 มีนาคม 2565

รองบุญธรรมเปิดงานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์ ต่อยอดการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายให้นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เทศกาลท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลช้างเผือก ตามโครงการสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาลมหายใจเชียงใหม่ สมัชชาสุขภาพ และเขียวสวยหอม เพื่อลงพื้นที่ศึกษา เพิ่มเติมความรู้ และระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อต่อยอดโครงการท่องเที่ยวเพื่อท้องถิ่นในอนาคต โครงการจัดขึ้น ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18 มีนาคม 2565

ภาพบรรยากาศวันแรก โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมรับลงทะเบียนทำหมันถาวร ฟรี ! ของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. กำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะ 14-15 มี.ค. 65 โดมหน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก 16 มี.ค. 65 ศาลาสุสานข่วงสิงห์ 17 มี.ค. 65 ซอยพิซซ่า ตลาดบริบูรณ์ 18 มี.ค.65 ลานจอดรถโรงแรมกรีนฮิลล์เพลส 21 มี.ค.65 ศาลาหกเหลี่ยมชุมชนโชตนา 22 มี.ค.65 สามแยกศูนย์ชูชีพชาวเขา 23-24 มี.ค.65 ศาลาสุสานช่างเคี่ยน 25 มี.ค.65 ศาลาอเนกประสงค์ ซอยสิรินเฮ้าส์ 28 มี.ค.65 ลานใกล้ร้านแกงร้อนบ้านสวน
14 มีนาคม 2565

รองอรุณมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายให้นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ได้แก่ ระดับประถมศึกษา (ป.-ป.6) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6 และปวช.) และระดับประชาชนทั่วไป และบุคลากรเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น3 เทศบาลตำบลช้างเผือก
07 มีนาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

23 กุมภาพันธ์ 2565

รองอรุณนำพนักงานดับเพลิง-เทศกิจฝึกสมรรถภาพร่างกาย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

นายอรุณ ศรีวิชัย รอง นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นำจนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจนท.เทศกิจ ฝึกสมรรถภาพทางร่างกายเป็นประจำ ทั้งกายบริหาร การวิ่งออกกำลังกาย การฝึกระเบียบแถว เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรงและคล่องแคล่ว พร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

10 กุมภาพันธ์ 2565

ส.ส.ทัศนีย์ -นายกคเชน ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปี 64 มอบของขวัญปีใหม่-ส่งความห่วงใยให้ผู้สูงวัยทต.ช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบล ร่วมกับรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด นำทีมโดยผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงศ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล จัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก ประกอบไปด้วยการแสดงรำวงย้อนยุค เกมส์ฝึกสมองตัวเลข 9 ช่อง และการมอบของขวัญปีใหม่ โดยส.ส.ทัศนีย์ และนายกคเชน ได้อวยพรปีใหม่ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข

28 ธันวาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก
21 ธันวาคม 2564

นายกคเชน นำทีมจนท.ตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าช่างเคี่ยน พร้อมตรวจเอกสารการฉีดวัคซีน ก่อนเปิดกาดนัดเย็นนี้,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล รองอรุณ ศรีวิชัย รองนายก ฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ATK ก่อนเปิดกาดนัดช่างเคี่ยนเย็นวันนี้ พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยพ่อค้า-แม่ค้า ทุกรายทยอยมาตรวจหาเชื้อ และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามที่เทศบาลกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะมาจับจ่ายใช้สอย โดยนอกจากพ่อค้าแม่ค้าแล้ว ผู้ซื้อสินค้าก็จะต้องแสดงหลักฐานการการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้ากาดนัดเช่นกัน
13 ธันวาคม 2564

กองทัพน้อยที่ 3 จับมือบริษัทท่อน้ำไทย มอบรถยนต์รับ-ส่งผู้ป่วยให้ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพน้อยที่ 3 โดยมีพลตรี จรัส ปัญญาดี รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด (ท่อน้ำไทยภาคเหนือ) เป็นตัวแทนมอบรถยนต์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลฯ โดยมีน.พ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด กล่าวคำขอบคุณ -- นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ในฐานะเจ้าของพื้นที่ฯ เป็นตัวแทนประชาชนกล่าวคำขอบคุณคณะผู้สนับสนุน เนื่องจากรพ.สต.บ้านเจ็ดยอดมีบทบาทอย่างมากในภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด รถยนต์คันนี้จึงมีความจำเป็นที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งการรับ-ส่ง ออกเยี่ยมตามบ้าน และอื่นๆ โดยจะใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนต่อไป
08 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 100 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38