ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
????สภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติ 5.55 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่
--วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยญัตติที่สำคัญและเร่งด่วน คือการขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ชิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อบริการประชาชนฟรี โดยมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ และจะได้นำเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เล็งเห็นปัญหาทั้งด้านดำเนินชีวิตประจำวัน ปัญหาด้านปากท้องของประชาชน และความวิตกกังวลในสถานการณ์โควิด-19 ????โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ???? จึงต้องการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อบริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างเร็วที่สุดและทั่วถึงมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติได้ต่อไป
สำหรับความคืบหน้าในการขออนุมัติและการได้รับจัดสรรวัคซีน เทศบาลตำบลช้างเผือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 
23 กรกฎาคม 2564
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
4,306
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
37,857
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,425
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 26 149 4,306 4,930 37,857 34,707 100,425 3.92.28.52