ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


โครงการ รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลช้างเผือก

เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดยนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และนางศุกฤดี ดวงตุ้ย กำนันตำบลช้างเผือกสอดรับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่สำคัญในพื้นที่ เช่น วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก เจ็ดยอดพลาซ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังนำรถฉีดน้ำออกพ่นน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและ ฉีดพ่นทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิค-19 อีกด้วย


 
18 มีนาคม 2563
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 97 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38