ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเกษม ศรีวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

15 กันยายน 2565

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญมา ตาริน อายุ 89 ปี ณ สุสานเจ็ดยอด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล และนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญมา ตาริน อายุ 89 ปี ณ สุสานเจ็ดยอด
เทศบาลตำบลช้างเผือกขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อบุญมา ตาริน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
15 กันยายน 2565

ร่วมส่งมอบบ้านจากโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ ผู้สูงวัยและผู้พิการ ปี 2565”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

-วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตัวแทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมส่งมอบบ้านจากโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ ผู้สูงวัยและผู้พิการ ปี 2565” ให้แก่นางอวยพร นิลแก้ว ซึ่งเป็นผู้ผ่านการพิจารณารับการอนุมัติ เพื่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ในโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ โดยมีหลักเกณฑ์คือเป็นการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้หรือผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป

14 กันยายน 2565

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่อรุณ วังคำฟู มารดาของนางศุกฤดี ดวงตุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เขต 2 และนายประพันธ์ ดวงตุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่อรุณ วังคำฟู มารดาของนางศุกฤดี ดวงตุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เขต 2 และนายประพันธ์ ดวงตุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลช้างเผือก ณ สุสานเจ็ดยอด
เทศบาลตำบลช้างเผือกขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณแม่อรุณ วังคำฟู มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
05 กันยายน 2565

​ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์​ที่จำเป็นต้อง​ใช้และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

- วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพูดคุยกับผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ในการผลิตน้ำยาล้างจาน และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ ชัยนำ สว.ธร.สภ.ช้างเผือกร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ PDPA เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงวัย และแนวทางในการป้องตัว ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

30 สิงหาคม 2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเกษม ศรีวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก
24 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ รวมทั้งมอบถังดักไขมันให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อช่วยลดการระบายน้ำเสียจากชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้การป้องกันในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับครัวเรือน
23 สิงหาคม 2565

ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  และ ส.ส. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม  เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และ ส.ส. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก
23 สิงหาคม 2565

 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเกษม ศรีวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

15 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของประตูน้ำหลักในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของประตูน้ำหลักในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมรับมือมวลน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลตามท่อระบายน้ำในจุดเสี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายช้า ตามประกาศเตือนเฝ้าระวังพายุฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงสุดสัปดาห์นี้ของกรมอุตุนิยมวิทยา

10 สิงหาคม 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเกษม ศรีวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

03 สิงหาคม 2565

ร่วมการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายนายบุญธรรม ศรีคำมูล และนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป (รอบสุดท้าย) ด้วยโครงการนวัตกรรม “ช้างเผือกนำร่องจัดหาวัคซีนทางเลือก (Sinopharm) ป้องกันโควิด – 19 เพื่อให้บริการประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าเมญ่า และตัวแทนประชาชน 4 หมู่บ้านเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมตอบคำถามจากคณะกรรมการ

26 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประตูน้ำช่างเคี่ยน (เหลาหัว) และลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำจากดอยสุเทพที่ลำห้วยช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประตูน้ำช่างเคี่ยน (เหลาหัว) และลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำจากดอยสุเทพที่ลำห้วยช่างเคี่ยน ชุมชนช่างเคี่ยน 4 เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนัก ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

25 กรกฎาคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนการศึกษา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนักเรียน รวมไปถึงหนังสือเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างพัฒนาการเด็ก ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 -3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีนายบุญธรรม ศรีคำมูล และนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และเขต 2 ครูประจำศูนย์เด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก
20 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (278 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,438
ปีนี้
28,581
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
132,094
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 57 107 107 4,438 28,581 40,945 132,094 44.192.26.60