ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,219
เดือนที่แล้ว
3,064
ปีนี้
23,873
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
23,873
ไอพี ของคุณ
35.172.195.49


วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สภ.ช้างเผือก

26 ตุลาคม 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อจะได้เนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ต่อไป

22 ตุลาคม 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.10 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และจิตอาสาจาก 62 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม

18 ตุลาคม 2562

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พระสงฆ์ 149 รูป จาก 9 วัด เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธานในพิธี และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรมรินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ (หน้าศูนย์การค้าเมญ่าฯ) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

14 ตุลาคม 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยและมอบไข่ไก่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเจ็ดยอด

04 ตุลาคม 2562

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นและมอบเตียงให้แก่ผู้ป่วย

02 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี ฯ ร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 77 ปี 57 พรรษา พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก/ธนะสาร ป.ธ.๗, พธ.ด.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง รักษาการประธานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

29 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

27 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

27 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ (การฝึกอบรมกฎหมายการป้องกันการทุจริตเพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลช้างเผือก) โดยมีนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชิตชนก ชุมพล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่

17 กันยายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

16 กันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

11 กันยายน 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ปลัดเทศบาล พร้อมทั้งพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการสาธิต/ฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ) ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

10 กันยายน 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบล/หมู่บ้าน และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

30 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (80 รายการ)