แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งปัญหา

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


เปิดรับลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ อย่างลืมไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566  

สำหรับคนเก่าที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ

คุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ.-

1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) แต่สำหรับผู้ที่ทราบแค่ปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้นๆ

2. ผู้สูงอายุต้องไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน หรือถ้าเคยละทะเบียนมาก่อน แต่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่ จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามทะเบียนบ้านใหม่ เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แต่ปีนี้ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กรุงเทพฯ จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ

3. มีสัญชาติไทย

4. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามทะเบียนบ้าน

5. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจ่ายให้เป็นประจำ

โดยนำเอกสารตามภาพที่แนบมา มาลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกเท่านั้นนะคะ  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 053-217-923 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการค่ะ


 
31 สิงหาคม 2566
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,452
เดือนที่แล้ว
5,100
ปีนี้
62,078
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
209,666
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 7 106 1,452 5,100 62,078 44,075 209,666 3.238.180.174