ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
04 มกราคม 2566

การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ สำหรับผู้ประกอบการร้านเสริมสวย หรือแต่งผม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ 053-217923 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ ค่ะ

04 มกราคม 2566

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก (โรงรับจำนำเจ็ดยอด) ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
09 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งได้ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่างนี้
โดยจะประกาศรายชื่อ และปิดประกาศเป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามเอกสารเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-217923 ต่อ 19

18 พฤศจิกายน 2565

ขอเผยแพร่ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
02 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งได้ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

โดยจะประกาศรายชื่อและปิดประกาศเป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามเอกสารเป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-217923 ต่อ 19

02 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศ ให้กับบรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปีระกา พ.ศ. 2548 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จัดตั้งสโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
14 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 สิงหาคม 2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก  โดยแบบสอบถามไม่ต้องระบุชื่อ ไม่ระบุตัวตน ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่เกิน 5 นาที โดยกดลิ้งค์นี้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อกรอกแบบสอบถามได้เลยค่ะ  https://docs.google.com/.../177RwD_OPq-5pWwAZTD.../edit

21 มิถุนายน 2565

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ 26 มิถุนายน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดดเป็นกรรมสิทธิ์ ครั้งที่ 2 ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
17 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (124 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
142
เดือนที่แล้ว
5,088
ปีนี้
5,230
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
152,818
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 65 142 142 5,088 5,230 44,075 152,818 44.213.63.130