แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งปัญหา

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
06 ธันวาคม 2566

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้พบปะพูดคุย เสนอแนะ รวมทั้งประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ที่ต้องการให้ทางเทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านนายกคเชน เจียกขจร เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

20 พฤศจิกายน 2566

มาตรการในการป้องปราบการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

14 พฤศจิกายน 2566

พื้นที่ห้ามจุดและปล่อยโคมลอยฯ เด็ดขาด (6 อำเภอ 39 ตำบล),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ยี่เป็งเชียงใหม่ 2566

มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยโคม

08 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง (งานลอยกระทง) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป  ณ บริเวณถนนช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด สายถนนคันคลองชลประทาน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ

- การประกวดกระทงเล็ก / กระทงฝีมือ

- การประกวดดอกไม้ไฟ

- การแสดงดนตรี และการประดับไฟตลอดเส้นทางบริเวณจัดงาน

พร้อมทั้งมีท่าน้ำไว้ให้ทุกท่านสามารถไปลอยกระทงได้อีกด้วยค่ะ

03 พฤศจิกายน 2566

กองคลัง ฝากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชำระภาษี เมื่อท่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือมีการเปลี่่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขอให้ท่านแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ แจ้งเปลียนแปลงในปีนี้ มีผลภาษีในปีถัดไปนะคะ

04 ตุลาคม 2566

กองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลตำบลช้างเผือก หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 19 ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ

04 ตุลาคม 2566

รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลช้างเผือก ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับเงินผู้สูงอายุที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 รวมเป็นเงิน 600.- บาท,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
26 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
26 กันยายน 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
13 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
06 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือกได้ขยายเวลาการชำระภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566 โดยได้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

หากท่านมีปัญหาข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-217-923 ต่อ 41 ในวันและเวลาราชการค่ะ หรือติดต่อทาง Line ID : @598wtons ค่ะ 

06 กันยายน 2566

เปิดรับลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ อย่างลืมไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566  

สำหรับคนเก่าที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ

คุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ.-

1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) แต่สำหรับผู้ที่ทราบแค่ปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้นๆ

2. ผู้สูงอายุต้องไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน หรือถ้าเคยละทะเบียนมาก่อน แต่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่ จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามทะเบียนบ้านใหม่ เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แต่ปีนี้ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กรุงเทพฯ จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ

3. มีสัญชาติไทย

4. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามทะเบียนบ้าน

5. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจ่ายให้เป็นประจำ

โดยนำเอกสารตามภาพที่แนบมา มาลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกเท่านั้นนะคะ  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 053-217-923 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการค่ะ

31 สิงหาคม 2566

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พร้อมรับใบรับรอง ฟรี!,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้นค่ะ

โดยอบรมในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องinnovation ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถโทรลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 053-217-923 ต่อ 20 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม (ในวันและเวลาราชการค่ะ)

22 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (166 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
5,100
ปีนี้
61,736
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
209,324
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 12 104 1,110 5,100 61,736 44,075 209,324 3.233.221.90