แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
10 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
02 พฤษภาคม 2566

การให้บริการ แอปพลิเคชันฉลาดเลือก "Smart Vote" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google Pla,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

แอปพลิเคชันฉลาดเลือก "Smart Vote"

28 เมษายน 2566

การให้บริการแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการเลือกตั้งสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง App Store ส,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"

28 เมษายน 2566

การให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่างๆ ในวันและเวลาราชการ และหากต้องการติดต่อนอกวันและเวลาราชการดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
28 เมษายน 2566

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

บัตรเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สี่ม่วง) กาเลือกคน

บัตรเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) กาเลือกพรรค

27 เมษายน 2566

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

 

 

 

 

26 เมษายน 2566

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 กันค่ะ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 เมษายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 

 

07 เมษายน 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที 

1. เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์  itas.nacc.go.th

2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อประเมินทันที ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

04 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.1) / ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด/,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต สามารถเข้าไปที่ลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main

28 มีนาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

สามารถลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต โดยกดเข้าไปที่ลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main ได้เลยค่ะ

28 มีนาคม 2566

การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าสำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศา่ลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 21566  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Link หรือ QR Code โดยทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามดังกล่าว ผ่าน QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

13 มีนาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และเปลี่ยนแปลง ครัั้งที่ 2/2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (143 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
4,326
เดือนที่แล้ว
4,362
ปีนี้
24,471
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
172,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 39 121 4,326 4,362 24,471 44,075 172,059 18.207.240.77