แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งปัญหา

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
รองบุญธรรมนำทีมผู้สูงวัยชมภาพยนตร์ที่ห้างเมญ่า ฯ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ นำผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 4 เข้าชมภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่ง ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด
เทศบาลตำบลช้างเผือกต้องขอบคุณห้างสรรพสินค้า เมญ่า เชียงใหม่ ฯ โรงภาพยนตร์ SF Cinema และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงวัย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
09 ธันวาคม 2563

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัย ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัยที่จบการศึกษาจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงาน ร่วมถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงวัยทุกท่าน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

06 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน

25 มิถุนายน 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 1669 กิจกรรมเพ้นท์แก้วน้ำ และกิจกรรม Music therapy ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

11 มิถุนายน 2562

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC (มิ.ย),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับประชาชนในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ แก่ผู้ร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการตัดผมฟรี แจกปุ๋ยชีวภาพ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และบริการแจกเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ

06 มิถุนายน 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ สนามฟุตซอล สุสานช่างเคี่ยน

28 พฤษภาคม 2562

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (ฝึกอบรมสร้างอาชีพ),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างอาชีพในชุมชน) โดยร่วมทำน้ำยาล้างจานกับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

14 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอดในหัวข้อ ”สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอดในหัวข้อ ”สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ” พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ป้องกันมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สนามฟุตซอล สุสานช่างเคี่ยน

26 มีนาคม 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ณ สนามฟุตซอล สุสานช่างเคี่ยน

26 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยจัดกิจกรรมแลกของขวัญของผู้สูงอายุ กิจกรรมดนตรีจากจิตอาสา และ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ณ สนามฟุตซอล ช่างเคี่ยน

25 ธันวาคม 2561

กิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้สูงอายุ ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยจัดกิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด

11 ธันวาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
5,100
ปีนี้
61,736
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
209,324
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 5 104 1,110 5,100 61,736 44,075 209,324 3.233.221.90