แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งปัญหา

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566 ณ บริเวณห้าแยกช่างเคี่ยน ถ.ช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามประจำท้องถิ่นของชาวล้านนา ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชน ทั้งการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดกระทงฝีมือ การประกวดดอกไม้ไฟ การแสดงดนตรี และการประดับโคมไฟสวยงามบริเวณที่จัดงาน

27 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก

24 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และ อสม. ตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนต่างๆ เพื่อดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพ พร้อมมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทั้งสุขาเคลื่อนที่ ไม้เท้า และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

23 พฤศจิกายน 2566

ต้อนรับผู้สูงอายุในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้สูงอายุในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 6 โดยมีผู้สูงอายุทั้งรายเก่าและรายใหม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์สร้างสุขฯ กว่า 200 คน ซึ่งทางเทศบาลฯได้เตรียมกิจกรรมต่างๆไว้มากมาย ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกเพื่อสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก

14 พฤศจิกายน 2566

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง คณะครู และคณะผู้บริหารฯ โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์และการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก

10 พฤศจิกายน 2566

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธี
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลช้างเผือก ห้างสรรพสินค้าเมญ่า วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงและวัดในเขตเจ้าคณะจำนวน 9 วัด เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีพระสงฆ์จำนวน 99 รูป และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้าเมญ่าฯ ข่วงรินคำ, วัดเจ็ดยอด (เส้นทางสายโพธิ์) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

 

08 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องนอน ข้าวสารอาหารแห้ง และกำลังใจให้แก่ผู้พิการ บริเวณถนนบ้านแพะ ซอย 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องนอน ข้าวสารอาหารแห้ง และกำลังใจให้แก่ผู้พิการ บริเวณถนนบ้านแพะ ซอย 1

27 ตุลาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกันทำความความสะอาด ปรับทัศนียภาพบริเวณทางเท้า และถนนในเขตเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกันทำความความสะอาด ปรับทัศนียภาพบริเวณทางเท้า และถนนในเขตเทศบาลฯ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้าชุมชนสนสวยสามัคคี ไปจนถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หน้าวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

18 ตุลาคม 2566

ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนน และกำจัดขยะขนาดใหญ่ที่ลอยมาตามน้ำ จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลันหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน บริเวณซอยช่างเคี่ยน 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนน และกำจัดขยะขนาดใหญ่ที่ลอยมาตามน้ำ จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลันหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน บริเวณซอยช่างเคี่ยน 2

16 ตุลาคม 2566

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม ฟังเทศน์ตามโครงการ “รถด่วนขบวนพิเศษ” เผยแพร่ธรรมะ โดยคณะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ธรรมสัญจร ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม ฟังเทศน์ตามโครงการ “รถด่วนขบวนพิเศษ” เผยแพร่ธรรมะ โดยคณะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ธรรมสัญจร ณ วัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก (ครั้งที่ ๑๑)

14 ตุลาคม 2566

 ร่วมกันทำความความสะอาด และปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่ามอง บริเวณถนนหน้าวัดช่างเคี่ยน และหน้าสุสานช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก พระภิกษุสามเณร และประชาชนผู้มีจิตอาสาในชุมชน ร่วมกันทำความความสะอาด และปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่ามอง บริเวณถนนหน้าวัดช่างเคี่ยน และหน้าสุสานช่างเคี่ยน

12 ตุลาคม 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย ครู ค.ศ.1 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้การต้อนรับ นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมคณะจากเทศบาลตำบลแม่ริม เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับ นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย ครู ค.ศ.1 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก

09 ตุลาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุบ้านเจ็ดยอดร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง มอบหมายให้พระครูวิบูลรัตนานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุบ้านเจ็ดยอดร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้สูงอายุในโครงการพระสงฆ์เยี่ยมผู้สูงอายุประจำเดือน

04 ตุลาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทันตแพทย์ ลงพื้นที่ให้ความรู้เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทันตแพทย์ ลงพื้นที่ให้ความรู้เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีการตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก รวมทั้งฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก

28 กันยายน 2566

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัยซึ่งจบการศึกษาจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัยซึ่งจบการศึกษาจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2566 โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงวัย ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก
26 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (372 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,452
เดือนที่แล้ว
5,100
ปีนี้
62,078
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
209,666
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 12 106 1,452 5,100 62,078 44,075 209,666 3.238.180.174