พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : คนหัวหมอ
 
 

ต้องตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ เพราะสืบเนื่องจากผมร้องทุกข์ถึงเทศบาลฯ ให้รื้อถอนและขายอาหารตามสั่งของลูกสาวผู้มีอำนาจคนหนึ่งใน ต.ช้างเผือก ผลปรากฎว่าทางเทศบาลฯ ออกคำสั่งมาให้รื้อถอนและห้ามขายอาหารตามสั่ง แต่พวกหัวหมอ(ศรีธนนชัย) กลับมาสร้างโครงเหล็กบนพื้นที่เดิมอีก บอกว่าจะเอาไว้เก็บของ ซึ่งผมก็สอบถามว่าขออนุญาตใคร,ใครอนุญาตให้สร้างได้ ผมเลยถามกลับว่าสร้างทั่งๆที่รู้ว่าผิดนี้นะ มันเป็นพื้นที่สาธารณะใครจะครอบครองเป็นเจ้าของมิได้ แต่บุคคลคนนี้ยังจะยืนสร้าง ผมเลยคิดว่านี้คือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตัวจริง ผมจะดำเนินการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิให้คนในพื้นที่ ที่ไม่กล้าร้องทุกข์กับคนๆนี้ สำหรับใบร้องทุกข์ผมไปติดต่อทางเทศบาลแล้ว จนท.อำนวยความสะดวกให้อย่างดี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ พรุ่งนี้ผมจะนำภาพถ่ายการกำลังก่อสร้างไปยื่นแนบเอกสารร้องทุกข์อีก
10-09-2018-tw9AM1XMon81457.jpg

 
 
โดย ธันณัช ชัยรัฐฐา
วันที่ 10/09/2561 08:14:57 pm
ip adress : 1.46.142.183