พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : ขอบพระคุณที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตำบลช้างเผือก
 
 

ขอบคุณที่ช่วยทำให้ตำบลช้างเผือกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีสุขภาพดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี.. ขอบพระคุณท่านนายกฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ แก้ไขทุกปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนนะคะ

 
 
โดย ประชาชนตำบลช้างเผือก
วันที่ 27/08/2561 11:13:51 am
ip adress : 61.19.145.133