พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : ไฟแสงสว่างชำรุด
 
 

ซ.9 ถ.โพธาราม: หลอดไฟฟ้าของถนนในซอยชำรุดหลายจุด ขอความกรุณาช่วยซ่อมแซมแก้ไขด้วยครับ

 
 
โดย ผู้อยู่อาศัยใน ซ.9 ถ.โพธาราม
วันที่ 15/08/2561 01:59:06 pm
ip adress : 202.28.24.130