พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : ขอหารือ และขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ล้มทับพาดสายไฟฟ้า
 
 

ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณที่รกร้าง พัดทับสายไฟฟ้า บริเวณข้างบ้านเลขที 163/24 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพายุฝน เมื่อเย็นวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้่นได้ จึงเรัียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางด้านนี้ช่วยดำเนินการตรวจสอบให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 
 
โดย นายสุรพล วิจารณ์
วันที่ 20/07/2561 11:42:33 am
ip adress : 61.19.199.144