พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : ที่ดิน บ้านแพะซอย ห้า ถูกรุกล้ำ ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบถาวรโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตก่อสร้าง รุกล้ำในพื้นที่
 
 

เนื่องจากมีความเดือดร้อนในกรณีมีชาวบ้านมีบุกรุกที่ดินโดยสร้างบ้านพักอาศัยแบบถาวรใหนที่ดินของกระผม ที่ดินโฉนดเลขที่ 13569 โดยกระผมได้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงมาแล้วประมาณ 30 วัน ให้ครบกำหนดการรื้อถอนและออกนอกพื้นที่โดยทันทีแต่ ณ.ปัจจุบัน ยังมีชาวบ้านที่รุกล้ำไม่ยอกออกพื้นอีก สามหลังดังรูปภาพแนบไฟล์ และยังมีการยั่วยุทั้งที่ตกลงกันแล้วซื้ออิฐบล็กและทราย หินมาก่อสร้างต่อเติมเพิ่มไปอี และข้อสงสัยใน พื้นที่บ้านแพะซอย ห้า บ้านสามหลังดังกล่าวได้ขออนุญาตก่อสร้างกับทางศบาลช้างเผือกหรือไม่ แล้วผมต้องกระทำการอย่างไรจึงจะให้บุคคลเหล่านี้ออกนอกพื้นที่โดยเร็ว ผมได้ยื่นคำร้องกับทางเทศบาลแล้วแต่เรื่องเงียบหาย ถามใครรับผิดชอบ ก้เงียบไร้คำตอบ หรือผมต้องร้องเรียนถึง ผจว.เชียงใหม่ หรือผมต้องร้องเรียน ถึง กรมผังเมืองเชียงใหม่ หรือผมต้องยื่นเรื่องตามสายงาน สนง.ที่ดิน เชียงใหม่ หรือผมต้องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมครับ หรือผมต้องทำอย่างไรจึงจะได้ที่ดินผมคืน โดยเร็ว ครับ
26-03-2018-5EGJyEdMon83905.jpg

 
 
โดย ผู้ดูแลที่ดินโดยชอบธรรมในกรรมสิทธิ์
วันที่ 26/03/2561 08:39:05 pm
ip adress : 184.22.144.60