พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : เรื่องการติดป้าย ที่ติดกับเสาไฟฟ้า เส้นถนนโพธาราม เยอะมากบดบังทัศวิสัยการขับขี่
 
 

เรื่องการติดป้ายแบบที่ติดเสาไฟฟ้าเป็นแบบตั้งพื้น บางป้ายยื่นออกมาถนน บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และอีกทั้งยังสร้างความไม่สวยงามและไม่เปนระเบียบอีกด้วย ช่วยดูแลกวดขันหน่อยครับ

 
 
โดย ประชาชนเขตเทศบาล
วันที่ 20/03/2561 12:57:18 pm
ip adress : 27.55.73.155