พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : รั้วบ้านพังจากการปรับปรุงถนนของเทศบาล
 
 

ด้วยเทศบาลช้างเผือกได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายนน้ำบริเวณ ซอยเคียงดอย 1 บ.ช่างเคี่ยน ม.1 ต.ช้างเผือก ส่งผลกระทบต่อรั้วบ้านของข้าพเจ้า เสียหายโดยรอบ ผู้รับเหมาเก่อสร้างถนนแจ้งว่าหลังจากทำถนนแล้วเสร็จเมื่อ 9 มีนาคม 2561 ว่าจะรีบมาดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2561 แต่่ก็ไม่มาตามที่ได้พูดไว้ จึงขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือจากเทศบาลในฐานะเจ้าของโครงการปรับปรุงถนน ในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาผลกระทบที่ข้าพเจ้าได้รับในครั้งนี้ด้วย

 
 
โดย นายสถิตย์พงศ์ ชัยชาญ
วันที่ 14/03/2561 06:57:22 pm
ip adress : 27.55.110.53