พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : การจัดการพื้นที่ ก่อสร้างในเขตชุมชนสันเหมือง เจ็ดยอด
 
 

เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณติด ซอยสันเหมือง พบ ปัญหาดังนี้ 1. พื้นที่ก่อสร้างไม่มีรั้วรอบขอบชิด ที่ชัดเจน (ปัจจุบันใช้สแลมมุงกั้นเขต ซึ่งดูแล้วอุบาทตา เป็นอย่างมาก 2. ในพื้นที่ก่อสร้าง มีคนงานก่อสร้างพม่า จำนวนมาก บางวันเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมาก พื้นที่ผู้พักคนงานก่อสร้างไม่เรียบร้อย คนงานเดินข้ามรั้วไปมา ชาวบ้านใกล้เคียงต้องกลัวต่อปัญหาอาชญากรรม เนื่องจาก ในพื้นที่ชุมชนที่ใกล้เขตก่อสร้างมี เด็ก จำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กและสตรีที่อยู่บริเวณดังกล่าว 3. อีกทั้งปัญหาความไม่เรียบร้อยของการจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่นสังกะสี รกรุ่งรัง โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกพายุ สังกะสีจะปลิวทั่วพื้นที่ บางครั้งข้ามมาในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นอันตรายมาก ถึงมากที่สุด ทราบถึงศักยภาพของเทศบาล ว่ามีความพร้อม และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้ชุมชน ในการนี้ จึงอยากให้ทางเทศบาลแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนด้วย จักขอบคุณยิ่ง
06-05-2017-RJPpg0gSat100822.pdf

 
 
โดย elizabeth
วันที่ 6/05/2560 10:08:22 am
ip adress : 118.174.101.213