พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : การเก็บขยะ
 
 

ได้มีการตัดกิ่งไม้ ใบไม้ขนาดเล็ก วางไว้หน้าบ้านติดถังขยะ แล้วไม่ได้จัดเก็บไปเหมือนขยะในถุงดำ อยากจะขอทราบข้อจำกัดในการจัดเก็บ หรือเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่บ้านเลขที่ 17 ซอย 13 ถ.หมื่นด้ามพร้าคตอ ต.ช้างเผือก

 
 
โดย นายสมพร บุญเลิศ
วันที่ 26/04/2560 05:31:52 pm
ip adress : 134.236.0.20