พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย
 
 

เนื่องด้วย ทางสนามฟุตบอลเชียงใหม่ซุปเปอร์ลีก(สนามหญ้าเทียมเจ็ดยอด) มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับยุงลายที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เลยมีความประสงค์ให้ทางเทศบาล มาช่วยทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดจำนวนยุงลาย และป้องกันปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกด้วย

 
 
โดย บริษัท เชียงใหม่ซุปเปอร์ลีก
วันที่ 10/12/2559 09:10:19 pm
ip adress : 223.206.215.156