พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : เดือนนี้ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 

จ.ส.ต.ดิเรก เทพหัสดิน ณ อยุธยา บ้านเลขที่ 14 ถนนเวสาลี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายนนี้ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท ทุกเดือนจะได้รับไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน...วันนี้ วันที่ 10 แล้วยังไม่มีเงินโอนเข้าธนาคาร ไม่ทราบเพราะสาเหตุใด จึงเรียนมาเพื่อสอบถาม

 
 
โดย นางจันทร์จิรา แก้วกัน (ลูกสาว)
วันที่ 10/10/2559 01:56:58 pm
ip adress : 202.29.179.194