พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : สุสารศรีสุดก่อเกิดมลภาวะกลางเมือง
 
 

เรียน นายกฯ เทศบาลช้างเผือก อาคาร วันพลัส คอนโด ห้วยแก้ว และ ชาวบ้านข้างเคียง มีความเดือดร้อนจากการเผาศพของสุสานศรีสุด ซึ่งปัจจุบัน ตั้งอยู่กลางเมือง โดยเมรุที่เผาไม่มีการก่อกำแพงล้อมรอบ เมื่อเผาศพ เกิดกลิ่น เถ้าตะกอน ปลิวโดยทั่วไป อีกทั้งเมื่อไฟเผาโลงแล้วจะมองเห็นศพคนอยู่บนเมรุ เกิดความอุจาดตาเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีโรคติดต่อใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายโรค ผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวจึงเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 
 
โดย อาคารวันพลัส คอนโด
วันที่ 1/07/2559 02:28:41 pm
ip adress : 183.89.188.22