พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : แจกจ่ายน้ำให้เพียงพอกับการความต้องการและทั่วถึง เจ้าพนักงานไม่ควรรับเงินในทุกกรณี
 
 

ขอให้ทางเทศบาลนำน้ำมาแจกจ่ายให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎร และเจ้าพนักงานไม่ควรรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะเจ้าพนักงานจะนำน้ำไปแจกจ่ายให้คนที่เคยให้เงินเป็นสินน้ำใจก่อนและอย่างรวดเร็วและให้น้ำจำนวนมากเสมอ ส่วนคนที่ไม่ให้เงินจะไม่ค่อยมาให้น้ำและให้น้ำจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับการใช้ในชีวิตประจำวัน และบางครอบครัวไม่ได้มีที่กักเก็บน้ำจำนวนมาก ควรให้เจ้าพนักงานให้น้ำเต็มตามปริมาตรที่กักเก็บน้ำและควรมาให้บ่อยครั้งขึ้น

 
 
โดย ราษฎรใกล้ค่ายลูกเสือ
วันที่ 1/04/2559 03:51:43 pm
ip adress :