พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : ต้องการใ้ห้เทศบาลแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอและไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย
 
 

ต้องการให้ทางเทศบาลแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แจกจ่ายให้เพียงพอในแต่ละครัวเรือน คือทั้งจำนวนน้ำใส่ให้เต็มที่เก็บกักน้ำของแต่ละบ้านและจำนวนวันเพิ่มตามความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จ่ายน้ำให้น้อยไม่เพียงพอกับการใช้ในชีวิตประจำวันและจ่ายตามความพึ่งพอใจของเจ้าหน้าที่ที่นำมาแจกจ่ายซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง และไม่สมควรจะให้ชาวบ้านที่ต้องการใช้น้ำต้องเสียเงินในทุกกรณี หมายเหตุ ที่กักเก็บน้ำ แต่ละคนไม่ได้มีจำนวนปริมาตรเท่ากันทุกคน เพราะไม่ได้มีฐานะกำลังในการสร้างที่เก็บกักน้ำ เท่ากัน ดังนั้นควรมีการแจกจ่ายน้ำเพิ่มจำนวนวันใน 1 อาทิตย์ให้มากขึ้น โดยกำหนดตามตารางเวลาให้ชัดเจน (ไม่มีคนอยู่ก็ไม่ได้รับการแจกจ่ายน้ำ) ให้จำนวนน้ำบ้านอย่างน้อย 1 ลำรถต่อครั้ง (ไม่ใช่ รถ 1 คันแล้วแบ่งน้ำให้ใช้หลายบ้าน ซึ่งน้ำไม่เพียงพอในการใช้ในชีวิตประจำวัน ขอให้คำนึงในหลักความเป็นจริงในกานดำรงชีวิต) ไม่ควรเรียกเก็บค่าน้ำในทุกกรณีไม่ว่าโดยวิธีหรือการกระทำใดๆ ขอให้ทางหน่วยงานของรัฐแก้ไขภาวะการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะ ชาวบ้านที่อยู่บ้านช่างเคี่ยน โซนค่ายลูกเสือด้านบนสุด เพราะเป็นที่ดอนสุด น้ำข้างล่างไม่สามารถนำขึ้นมาได้ และมีปัญหาทุกปีเป็นมาหลายปีแล้ว ขอให้แก้ไขแบบบูรณการให้ได้ผลสูงสุดและเร่งด่วนสุด

 
 
โดย ชาวบ้านใกล้ค่ายลูกเสือ
วันที่ 25/03/2559 04:20:28 pm
ip adress :