พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : สมรรถภาพในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการบริการของหัวหน้างานทะเบียนราษฎร์
 
 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดิฉันและบุตรชายได้เข้ามาติดต่อเพื่อขอย้ายชื่อของบุคคลในบ้านเลขที่ 181/173 ม.3 ตำบลช้างเผือก จำนวน 4 คน ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากดิฉันและบุตรชายได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากนายชัยโย กรกิจสุวรรณ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม2558 (ตามหลักฐานแนบ ) แต่นายชัยโยและนายชัยพร กรกิจสุวรรณยังไม่ยอมย้ายออก ในขณะที่อีก 2 คนคือนางพิชญา ขาวแสง (มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน) และนายอมรเทพ จุลานนท์ นั้นได้ย้ายออกไปจากบ้านประมาณ 2 ปีแล้ว ซึ่งดิฉันกำลังอยู่ในระหว่างการฟ้องขับไล่นายชัยโยเป็นคดีดำหมายเลขที่ พ.1084 /2558 ในครั้งนั้นทางนางพิมญาภา แก้วกระจ่าง หัวหน้างานทะเบียนราษฎร์ได้แจ้งให้ดิฉันและบุตรชายว่า ไม่สามารถย้ายบุคคลทั้ง 4 ออกจากบ้านได้ โดยเฉพาะนางพิชญา ขาวแสงที่มีชื่อว่าเป็นเจ้าบ้าน แม้ว่าเราจะมีหลักฐานตามกฎหมายว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หากจะย้ายเขาออกต้องเอาคำสั่งศาลมา หรือไปแจ้งความและพาตำรวจไปสืบจากบุคคลแวดล้อมที่บ้านนั้น ขอยืนยันว่านางพิชญาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแล้วนานเกิน 180 วัน ทางเทศบาลจึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ ดิฉันเชื่อตามที่เขาให้ข้อมูลมา ดังนั้น จึงรอเวลาเพื่อดำเนินการในชั้นศาล ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ซึ่งศาลได้ให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยที่นายชัยโยและนายชัยพร จะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 (หลักฐานแนบ) มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าเสียหายตามคำขอท้ายฟ้อง คือ เดือนละ 60000 บาท ในวันนี้ (21 กย 2558 ) ดิฉันและน้องสาว (นางสาวปริญญา อัครชิโนเรศ) ได้เข้าไปติดต่อเพื่อย้ายชื่อนางสาวปริญญา จากที่อยู่เดิมในจังหวัดลำพูนเข้าในทะเบียนบ้านดังกล่าว เนื่องจากต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ปรากฏว่านางพิมญาภาไม่ยอมดำเนินการให้ โดยอ้างกฏหมาย หมวด 4 ว่าด้วยการย้ายที่อยู่ ว่าดำเนินการให้ไม่ได้เนื่องจากเจ้าบ้านไม่ได้มาให้การยินยอม ทั้งๆที่ดิฉันนำสัญญาประนีประนอมและโฉนดมาให้ดูเป็นหลักฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าดิฉันและบุตรชายเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริง และที่ดิฉันรู้สึกโกรธมากก็คือว่า นางพิชญาได้เอาเอกสารบันทึก เรื่องแจ้งการย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ของคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ข้อ 81) มาให้กรอก โดยอธิบายว่าถ้าดิฉันยื่นบันทึกนี้แล้วทางเทศบาลจะไปสืบหาข้อมูลว่าบุคคลที่ดิฉันยืนยันว่าไม่อยู่ในบ้านแล้ว คือนางพิชญา ขาวแสง (มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน) และนายอมรเทพ จุลานนท์ นั้นได้ย้ายออกไปจากบ้านประมาณ 2 ปีแล้วจริง ซึ่งดิฉันได้สอบถามว่าแล้วทำไมเมื่อครั้งที่ดิฉันมาติดต่อในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (3 เดือนกับ 10 วัน ทีแล้ว) จึงไม่ได้แจ้งเงื่อนไขนี้ แต่ให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ดิฉันและบุตรชายเสียประโยชน์ และเสียเวลาเป็นอย่างมาก แต่นางพิมญาภากลับลอยหน้าลอยตา (ขออภัยที่ต้องใช้คำนี้) บอกว่าก็ได้บอกแล้ว และยกเอาหนังสือกฏหมายมายื่นให้ดู ดิฉันขอเรียนตามตรงว่า ไม่ประทับใจพฤติกรรมบริการและสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของนางพิมญาภาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเป็นกิริยาท่าที การให้เหตุผลและความสามารถในการแก้ไขปัญหา หากผู้บริหารระดับหัวหน้างานมีสมรรถนะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เท่ากับนักศึกษาจบใหม่ที่ยึดเอาเอกสารมายืนยันแบบแห้งๆ ไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการหาทางออกให้กับประชาชนที่มารับบริการได้ จนถึงวินาทีนี้ดิฉันยังไม่ได้คำตอบเลยว่าสุดท้ายนี้ดิฉันจะสามารถย้ายบุคคลที่ไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของบ้านอกจากบ้านที่ดิฉันเป็นเจ้าของถูกต้องตามกฏหมายได้อย่างไร ดิฉันสอบถามผู้รู้และเพื่อนที่มีประสบการณ์อีกหลายท่าน เขาบอกว่าว่าความจริงนางพิมญาภาไม่ได้โง่อย่างที่ดิฉันคิดหรอก เพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะดิฉันไม่ได้จ่ายเงินใต้โต๊ะ ขอเรียนถามท่านนายกฯด้วยว่าจริงหรือไม่ และท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในฐานะผู้นำองค์กรอย่างไร ขอแสดงความนับถือ โปร่งนภา อัครชิโนเรศ ปล.ดิฉันพยายามส่งไฟล์แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถส่งได้กี่ไฟล์ แต่ดิฉันยินดีไปให้ข้อมูลเพิ่ม และขอความกรุณาในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
21-09-2015-EE3bMmFMon24733.jpg

 
 
โดย โปร่งนภา อัครชิโนเรศ
วันที่ 21/09/2558 02:47:33 pm
ip adress :