พิมพ์
 

 
 
ร้องเรียน
 
  หัวข้อ : ให้กำจัด สุนัขจรจัดไร้เจ้าของดูแล>> โดยด่วน
 
 

....หมู่บ้านโชตนา 2 ทุกซอย..ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก มีเหตุซอย 2 , 4 มีสุนัขไม่มีเจ้าของได้ไล่เห่า วิ่งไล่ ผู้ขับรถจนเสียหลักรถล้มไล่กัดผู้สรรจรไปมาในซอยหลายรายมีทั้งนักศึกษาเด็ก+ผู้ใหญ่จนได้รับบาดเจ็บ เลือดออก เป็นแผล ///.....ขอไฟทางสว่าง ปากทางแยกซอย .4 ต้งแต่ ต้ น ซอยถึง ท้ า ย ซอย.4 ( มืดมาก) ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ....

 
 
โดย นางสุรางค์ คุณาวาณิชกุล 185/3 หมู่ที่ 3
วันที่ 12/05/2558 12:23:05 pm
ip adress :