Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก
 
นายบุญยืน อนนท์สมิง
ประธานสภาเทศบาล


 
นายเกษม ศรีวิชัย
รองประธานสภาเทศบาล


 
  นายเกรียงวุฒิ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายอำพล อุปนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล


 
นางละเอียด พิมพ์ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล


 
  นางบุญยิ่ง ชัยชาญ
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายบุญยืน อนนท์สมิง
สมาชิกสภาเทศบาล


 
นายประพันธ์ ปานนาค
สมาชิกสภาเทศบาล


 
  นายอานนท์ ญานะ
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
ว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล


 
นายดวงเดช ตาริน
สมาชิกสภาเทศบาล


 
  นายเกษม ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายเกรียงวุฒิ สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล


 
นายประสิทธิ์ ชัยรังสี
สมาชิกสภาเทศบาล


 
  นายอรุณ ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล


 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.80.8.44

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
33
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
437
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3403
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
36415
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน