Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวจีรพันธ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
นางสาวบุญทิวา เนื้ออ่อน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


 
นายวีระวุธ จันทร์ภิรมย์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


 
นางสาวณทิพรดา บุญล้วน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


  Zoom Images
นายภูมิพิทักษ์ มหาแร่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
นางสาววารุณี เงาคำ
คนงานทั่วไป


 
นางสาวพรรณิพา วงค์มา
คนงานทั่วไป 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
17
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9992
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43004
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน