Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวจีรพันธ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
นางสาวบุญทิวา เนื้ออ่อน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


 
นายวีระวุธ จันทร์ภิรมย์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


 
นางสาวณทิพรดา บุญล้วน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


  Zoom Images
นายภูมิพิทักษ์ มหาแร่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
นางพรรณรินทร์ สนสร้อย
นักการ (ช่วยงานกองคลัง)


 
นางสาวชญาดา เธียรธนาการ
คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ กองคลัง) 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.80.8.44

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
33
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
437
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3403
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
36415
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน