Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองการศึกษา
 
นายอติเทพ รัตนอุดมวรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น


 
นางนิพัทธา ศรีสุวรรณดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


 
นางศรัณย์พร วิทยาการภาโภคิน
ครู คศ.1


  Zoom Images
นางกรวรรณ ยอดอนงค์
ครู คศ. 1

 
นางณวพร ประดิษฐ์พงษ์
ครู คศ.1


 
นางบุณณดา ธิบุญเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย


  Zoom Images
นายชัยพร พิมพ์นวล
ภารโรง

 
นางอินสม ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นางสาวนิพาพร พุทธรักษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  Zoom Images
ว่าที่ ร.ต.ธนากร อนนท์สมิง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

 
นายสมพงษ์ ปินต๊ะสา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


 
นายสมบูรณ์ ธรรมปัญญา
พนักงานขับรถยนต์


  Zoom Images
นางจันทร์สม อินต๊ะนิล
คนครัว

 
นางสาวภัทราวดี อนนท์สมิง
คนงานทั่วไป


 
นางสุกัญญา เจริญวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก


  Zoom Images
นายชัยพร พิมพ์นวล
ภารโรง


 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9992
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43004
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน