Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองวิชาการและแผนงาน
 
นางสาวจุไรภรณ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


 
นางธัญวกาญจน์ คำมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


 
นางลำดวน ต่างใจ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ระดับต้น ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล


 
นายกณิศ รัตนธรรม
นิติกร ชำนาญการพิเศษ


 
นางสาวชญาณิศา เทพวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


  Zoom Images
นางเยาวพิศ จันทร์เจนจบ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 
นางบานเย็น วังสิงห์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 
ว่าง
นักประชาสัมพันธ์


  Zoom Images
นางปิยะรัตน์ อุปเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ช่วยงานกองช่าง)

 
นางสาวแสงทิพย์ อุปะมิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ช่วยงานกองคลัง) 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.80.8.44

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
33
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
437
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3403
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
36415
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน