Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองวิชาการและแผนงาน
 
นางสาวจุไรภรณ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


 
นางธัญวกาญจน์ คำมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


 
นางลำดวน ต่างใจ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ระดับต้น ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล


 
นายกณิศ รัตนธรรม
นิติกร ชำนาญการพิเศษ


 
นางบานเย็น วังสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  Zoom Images
นางสาวชญาณิศา เทพวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นางเยาวพิศ จันทร์เจนจบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
นางสาวพิชญาพร สันติชาติ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


  Zoom Images
นางปิยะรัตน์ อุปเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยงานกองช่าง)

 
นางสาวแสงทิพย์ อุปะมิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ช่วยงานกองคลัง) 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
697
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9994
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43006
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน