Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางปภัสสร ชัยนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นางสาวเปรมฤดี สังข์วรรณะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น


 
นางสาวธารทิพย์ บูรณุปกรณ์
ทันตแพทย์ ชำนาญการ


 
นางสาวนุชจรีย์ คำเวียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


  Zoom Images
นางสาวธัญญพัทธ์ พรชาติชัยวัฒน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

 
พันจ่าเอกประธาน พละโย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


 
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ขำนาญการ


  Zoom Images
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 
นางสาวพรทิพย์ สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
นางสาวพัชราภรณ์ เจริญวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  Zoom Images
นางสาวเอมอร ดับโศรก
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 
นายจื่อ แซ่ย่าง
คนงานทั่วไป


 
นายประธาน ปินต๊ะสา
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายปัทพล บุญอ้าย
คนงานทั่วไป

 
นายปี่ ลีเลิศ
คนงานทั่วไป


 
นายไพรวัลย์ เจริญสุข
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายมงคล ปินต๊ะสา
คนงานทั่วไป

 
นายมนูญ มหาไม้
คนงานทั่วไป


 
นายสมชัย แซ่เฒ่า
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายสุจริต ใจกันทา
พนักงานขับรถยนต์

 
นายไชยพล ปานนาค
พนักงานขับรถยนต์


 
นายดนัย ปินต๊ะสา
คนงานประจำรถขยะ


  Zoom Images
นายประจักษ์ ใจภูมิ
คนงานประจำรถขยะ

 
นายยงยุทธ สายสุภา
คนงานประจำรถขยะ


 
นายสมบูรณ์ ปินต๊ะสา
คนงานประจำรถขยะ


  Zoom Images
นายอภิชาติ แซ่เฒ่า
คนงานประจำรถขยะ

 
นายอารายะพงศ์ กรรณิกา
คนงานประจำรถขยะ


 
นายอำนวย โตอดิเทพ
คนงานประจำรถขยะ


  Zoom Images
นายอำนาจ โตอดิเทพ
คนงานประจำรถขยะ


 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
696
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9993
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43005
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน