Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองช่าง
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นายนิกร คำวังสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น


 
นายธนทรัพย์ ขบวนงาน
วิศวกรโยธา ชำนาญการ


 
นางประภา รักธรรม
นายช่างโยธา อาวุโส


  Zoom Images
นายประกิจ อุปราสิทธิ์
นายช่างโยธา อาวุโส

 
นายพิสันติ จันทรังษี
นายช่างโยธา อาวุโส


 
นายสรเชษฐ สุทธศิลป์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


  Zoom Images
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายอภิชิต ปิติทรัพย์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นายอดุลย์ เลิศคำฟู
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


  Zoom Images
นายบัณฑิต ลักธิกุล
ผู้ช่วยช่างโยธา

 
นายยุทธพงศ์ วงค์ใน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
นายวสันต์ พานวนทิศ
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายณัฐวุฒิ เล็กธิวงศ์
คนงานทั่วไป

 
นายเกษมสันต์ อินต๊ะการ
คนงานทั่วไป


 
นายยงยุทธ์ สุริเย
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายณรงค์ฤทธิ์ ดวงตุ้ย
คนงานทั่วไป

 
นายณัฐสิทธิ์ สุนารินทร์
คนงานทั่วไป


 
นายสุรพล พุทธิรังษี
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายสุริยัน มูลคำ
คนงานทั่วไป

 
นายดวงจันทร์ เมืองแก้ว
คนงานทั่วไป


 
นายวีระพันธุ์ ทรายคำ
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายชุติเดช นันทิทรรภ
คนงานทั่วไป


 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
16
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9992
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43004
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน