Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองช่าง
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นายนิกร คำวังสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น


 
นายธนทรัพย์ ขบวนงาน
วิศวกรโยธา ชำนาญการ


 
นายประกิจ อุปราสิทธิ์
นายช่างโยธา อาวุโส


  Zoom Images
นายพิสันติ จันทรังษี
นายช่างโยธา อาวุโส

 
นางประภา รักธรรม
นายช่างโยธา อาวุโส


 
ว่าง
นายช่างโยธา


  Zoom Images
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายอภิชิต ปิติทรัพย์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


 
นายอดุลย์ เลิศคำฟู
ผู้ช่วยช่างยนต์


  Zoom Images
นายบัณฑิต ลักธิกุล
ผู้ช่วยช่างโยธา

 
นายยุทธพงศ์ วงค์ใน
ผู้ช่วยช่างโยธา


 
นางสาวภัทราวดี เจริญพร
คนงานทั่วไป (ช่วยงานหน้าห้องรองนายกฯ)


  Zoom Images
นายวีระพล ทรายคำ
คนงานทั่วไป

 
นายวสันต์ พานวนทิศ
คนงานทั่วไป


 
นายณัฐวุฒิ เล็กธิวงศ์
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายเกษมสันต์ อินต๊ะการ
คนงานทั่วไป

 
นายยงยุทธ์ สุริเย
คนงานทั่วไป


 
นายอุ่นเรือน อินต๊ะการ
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายณรงค์ฤทธิ์ ดวงตุ้ย
คนงานทั่วไป

 
นายณัฐสิทธิ์ สุนารินทร์
คนงานทั่วไป


 
นายสุรพล พุทธิรังษี
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายสุริยัน มูลคำ
คนงานทั่วไป

 
นายเสาร์คำ รังคำ
คนงานทั่วไป


 
นายสมบูรณ์ สุริยะมโน
คนงานทั่วไป


  Zoom Images
นายดวงจันทร์ เมืองแก้ว
คนงานทั่วไป

 
นายวีระพันธุ์ ทรายคำ
คนงานทั่วไป 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.80.8.44

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
33
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
437
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3403
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
36415
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน