Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 2 โดยนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง....

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   8 ครั้ง

[ 15/11/2561 ]เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้พาผู้สูงวัยเข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง นาคี 2 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างสรรพสินค้
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พาผู้สูงวัยเข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง นาคี 2 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างสรรพสินค้า MAYA เชียงใหม่ โดยได้รับความ....
       

เข้าชมจำนวน   6 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 12/11/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ และนิติกร ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และนิติกร เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร บริเวณพื้....
       

เข้าชมจำนวน   20 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 8/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นคนพิการ จาก ท่านนายกก่อตั้งยุทธนา น
เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นคนพิการ จาก ท่านนายกก่อตั้งยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้คนพิการในพื้นท....
       

เข้าชมจำนวน   26 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 8/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ออกเยี่ยมเยียนชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านเจ็ดยอ
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนช่างเคี่ยน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดย....
       

เข้าชมจำนวน   17 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [12/11/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ชุมชนเจ็ดยอด 2 ชุมชนข่วงสิงห์ และชุมชนโชตนาทัตพร [ 11 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งทีมหมอครอบครัว จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ....
      
เข้าชมจำนวน  11 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/10/2561] นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร [ 39 ครั้ง]
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ด....
      
เข้าชมจำนวน  39 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/10/2561] นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร [ 36 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด น....
      
เข้าชมจำนวน  36 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 168 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  168 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 141 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  141 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 147 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  147 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 160 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  160 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 163 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  163 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
697
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9994
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43006
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน