Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2)
หัวข้อ :  
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2)
รายละเอียด :  
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับกำนันตำบลช้างเผือก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่างเคี่ยน เจ้าหน้าที่จากโรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด และทีมงาน อสม.ตำบลช้างเผือก เยี่ยมชุมชนช่างเคี่ยน 2 พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้เทศบาลฯให้ความช่วยเหลือ/แก้ไข และมอบไม้เท้าและของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
20/03/2561  เวลา : 02:38:23 pm
ผู้ประกาศ :  
 
จำนวนผู้เข้าชม :  
160 ครั้ง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9992
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43004
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน