Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3
หัวข้อ :  
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3
รายละเอียด :  
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดัน และเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองสุขภาพจิต รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชุมชนช่่างเคี่ยน 3
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
2/02/2560  เวลา : 11:30:21 am
ผู้ประกาศ :  
 
จำนวนผู้เข้าชม :  
299 ครั้ง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
697
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9994
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43006
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน