Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 15/11/2561 ]นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนศูนย์สร้างสุขผู้สู  [  8 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 2 โดยนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
       

 [ 15/11/2561 ]เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้พาผู้สูงวัยเข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง นาคี 2 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างสรรพสินค้  [  6 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พาผู้สูงวัยเข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง นาคี 2 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างสรรพสินค้า MAYA เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราห์การเข้าชม จากคุณบี ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า MAYA
       

 [ 12/11/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ และนิติกร ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน  [  20 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และนิติกร เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร บริเวณพื้นที่บ้านแพะ ซอย 6
       

 [ 8/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นคนพิการ จาก ท่านนายกก่อตั้งยุทธนา น  [  26 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นคนพิการ จาก ท่านนายกก่อตั้งยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้คนพิการในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์
       

 [ 8/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ออกเยี่ยมเยียนชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านเจ็ดยอ  [  17 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนช่างเคี่ยน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด จิตอาสา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน
       

 [ 8/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ทักท้ายผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลส่งเส  [  15 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ทักท้ายผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 2/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิชัย อุ่นเร  [  36 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิชัย อุ่นเรือน (ลู้ย) ณ สุสานช่างเคี่ยน
       

 [ 1/11/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนช่างเคี่ยน ร่วมกับทีมหมอครอบ  [  27 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 30 และวันพุธ 31 ตุลาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนช่างเคี่ยน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว จิตอาสา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน
       

 [ 30/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ทักทายผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเ  [  22 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ทักทายผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 22/10/2561 ]ร่วมทำบุญในประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี 2561 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  [  43 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมทำบุญในประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี 2561 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
       

 [ 17/10/2561 ]พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมรา  [  40 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานฝ่านฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลช้างเผือก รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลช้างเผือก ร่วมพิธี ณ. วัดช่างเคี่ยน
       

 [ 17/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมการแข่งขันกีฬาวูดลอลกระชับมิตร ภาคเหนือ บริเวณสวนหลวง  [  29 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอลกระชับมิตร ภาคเหนือ โดยมีตัวแทนนักกีฬาวูดบอลจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน บริเวณสวนหลวงล้านนา ร.9
       

 [ 17/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณบ้านแพะ ซอย  [  32 ครั้ง ]
 
   เมืี่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณบ้านแพะ ซอย 6
       

 [ 4/10/2561 ]ท่านนายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนช่างเคี  [  56 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูน้ำเหลาหัว และชุมชนช่างเคี่ยน เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และมีน้ำป่าจากดอยสุเทพไหลลงลำห้วยช่างเคี่ยน ทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร์ จึงได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการให้เจ้าหน้าที่นำเศษขยะที่ติดอยู่บนรางระบายน้ำออก และทำความสะอาดเพื่อนำโคลนที่มากับน้ำป่าออกจากบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้
       

 [ 28/09/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างผือก ร่วมทำบุญเนื่องในมงคลอายุวัฒนมงคล 76 ปี 56 พรรษา พระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อ พ  [  55 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมทำบุญเนื่องในมงคลอายุวัฒนมงคล 76 ปี 56 พรรษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง รองประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ และงานฉลองเปรียญธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษา วัดเจ็ดยอด มอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณร ผู้สอบได้ บาลี-นักธรรมสนามหลวง ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
     

มีจำนวนทั้งหมด 488 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 

 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
696
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9993
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43005
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน