Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นำโดยท่านรองบุญธรรม ศรีคำมูล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยได้จัดไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่....

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   21 ครั้ง

[ 29/06/2561 ]โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. น.ส. วารีญา แสนศรี ธมิกานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ให้แก....
       

เข้าชมจำนวน   11 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 29/06/2561 ]26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ เทศบาล....
       

เข้าชมจำนวน   16 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 22/06/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สตง. และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงเก
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก สตง. และกรมส่งเสริมส....
       

เข้าชมจำนวน   33 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 21/06/2561 ]โครงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรเทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรเทศบาลตำบลช้างเผือก ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก....
       

เข้าชมจำนวน   26 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 66 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  66 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 61 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  61 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 65 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  65 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 63 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  63 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 80 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  80 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [9/01/2561] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 93 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประ....
      
เข้าชมจำนวน  93 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3 [ 192 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  192 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 170 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  170 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.158.248.112

+
ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
57
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
550
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5812
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
38824
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน