Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดย นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่ ตามโครงการชุมชนสัญจร ชุมชนช่างเคี่ยน 1 (หมู่บ้านรินทร์) ณ บริเวณหน้ามาลิน พลาซ่า เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนในหมู่บ้านรินทร์ ....

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   19 ครั้ง

[ 28/05/2561 ]ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมบติ เอี่ยมวัฒน์ ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมบัติ เอี่ยมวัฒน์ ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน ณ สุสานช่างเคี่ยน....
       

เข้าชมจำนวน   16 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 28/05/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก มีก
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีการฝึกอบรมอาชีพสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดยวิทยากรจาก ธ....
       

เข้าชมจำนวน   20 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 28/05/2561 ]โครงการอบรมแกนนำสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2561 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก....
       

เข้าชมจำนวน   15 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 26/04/2561 ]กิจกรรมดำหัวกลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ บริเวณสนามฟุตซอล สุสานช่างเ
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดำหัวกลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ บริเวณสนา....
       

เข้าชมจำนวน   45 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 53 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  53 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 50 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  50 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 55 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  55 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 57 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  57 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 74 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  74 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [9/01/2561] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 85 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประ....
      
เข้าชมจำนวน  85 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3 [ 186 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  186 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 161 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  161 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.92.153.90

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
29
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
471
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4967
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
37979
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน