Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี ฯ พนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน นักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (LCC) ได้เข้าร่วมโครงการเชียงใหม่เมืองงาม กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่งมีพิธีเปิด โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจังหวัดเชียงใหม่ รวมกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ แยกย้ายกันพัฒนาตามจุดต่างๆ โดยเทศบาลตำบลช้างเผือก รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 700 ปี ตั้งแต่สี่แยกหนองฮ่อ ถึงสี่แยกภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่....

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   12 ครั้ง

[ 4/12/2561 ]ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก ตามระเบียบวาระการ....
       

เข้าชมจำนวน   10 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 4/12/2561 ]กิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมกิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีกิจกรรมแลกของขวัญของผู้สูงอายุ กิจกรรมดนตรีจากจิตอาสา และเจ้าห....
       

เข้าชมจำนวน   25 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 4/12/2561 ]โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ทีมงานอสม.ตำบลช้าง....
       

เข้าชมจำนวน   13 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 23/11/2561 ]งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2561 ณ บริเวณห้าแยกช่างเคี่ยน ถ.ช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชี....
       

เข้าชมจำนวน   40 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [4/12/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ชุมชนสนสวยสามัคคี [ 11 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งทีมหมอครอบครัว จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอ....
      
เข้าชมจำนวน  11 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [12/11/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ชุมชนเจ็ดยอด 2 ชุมชนข่วงสิงห์ และชุมชนโชตนาทัตพร [ 33 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งทีมหมอครอบครัว จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ....
      
เข้าชมจำนวน  33 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/10/2561] นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร [ 55 ครั้ง]
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ด....
      
เข้าชมจำนวน  55 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/10/2561] นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร [ 52 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด น....
      
เข้าชมจำนวน  52 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 185 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  185 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 159 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  159 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 169 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  169 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 180 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  180 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
3.80.218.53

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
16
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
342
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
10580
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43592
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน