Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลช้างเผือก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก....

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   5 ครั้ง

[ 16/08/2561 ]นายคเชน เจีขกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ได....
       

เข้าชมจำนวน   5 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 16/08/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ง นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นัก....
       

เข้าชมจำนวน   3 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 16/08/2561 ]เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของ นายประสงค์ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจาก....
       

เข้าชมจำนวน   4 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 16/08/2561 ]โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนฯ ในการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2
เมื่อวันพฤหัสดบีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตของเทศบาลฯ ....
       

เข้าชมจำนวน   5 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 90 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  90 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 87 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  87 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 83 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  83 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 86 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  86 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 102 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  102 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [9/01/2561] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 114 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประ....
      
เข้าชมจำนวน  114 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3 [ 219 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  219 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 191 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  191 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.225.57.230

+
ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
586
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6849
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
39861
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน