Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดำหัวกลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ บริเวณสนามฟุตซอล สุสานช่างเคี่ยน....

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   30 ครั้ง

[ 26/04/2561 ]ทำบุญเนื่องใน"วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน
เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ โดยได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยก....
       

เข้าชมจำนวน   19 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 26/04/2561 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นกับคณะมน
เมื่อวันพฤหัุสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ผศ.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบ....
       

เข้าชมจำนวน   18 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 26/04/2561 ]ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก
เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และรองนายกเทศมน....
       

เข้าชมจำนวน   20 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 26/04/2561 ]นายคเชน เจีขกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมงานรดน้ำดำห
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้ร่วมงานรดน้ำดำหัว ท่านวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเม....
       

เข้าชมจำนวน   21 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 41 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  41 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 39 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  39 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 41 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  41 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 41 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  41 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 63 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  63 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [9/01/2561] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 75 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประ....
      
เข้าชมจำนวน  75 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3 [ 173 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  173 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 149 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  149 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.162.163.181

+
ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
642
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4356
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
37368
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน