Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานฝ่านฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลช้างเผือก รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลช้างเผือก ร่วมพิธี ณ. วัดช่างเคี่ยน....

  
  
  
  
  
 
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   4 ครั้ง

[ 17/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมการแข่งขันกีฬาวูดลอลกระชับมิตร ภาคเหนือ บริเวณสวนหลวง
เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอลกระชับมิตร ภาคเหนือ โดยมีตัวแทนนักกีฬาวูดบอลจากจังหว....
       

เข้าชมจำนวน   3 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 17/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณบ้านแพะ ซอย
เมืี่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณบ้านแพะ ซอย 6....
       

เข้าชมจำนวน   3 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 4/10/2561 ]ท่านนายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนช่างเคี
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูน้ำเหลาหัว และชุมชนช่างเคี่ยน เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่า....
       

เข้าชมจำนวน   33 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 28/09/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างผือก ร่วมทำบุญเนื่องในมงคลอายุวัฒนมงคล 76 ปี 56 พรรษา พระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อ พ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมทำบุญเนื่องในมงคลอายุวัฒนมงคล 76 ปี 56 พรรษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอาร....
     

เข้าชมจำนวน   32 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [17/10/2561] นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร [ 7 ครั้ง]
มื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ด....
      
เข้าชมจำนวน  7 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/10/2561] นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร [ 10 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด น....
      
เข้าชมจำนวน  10 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 133 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  133 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 113 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  113 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 119 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  119 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 131 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  131 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 134 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  134 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [9/01/2561] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 155 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประ....
      
เข้าชมจำนวน  155 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.224.150.24

ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
665
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
8755
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
41767
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน